Η SexDollsOff αποδίδει μεγάλη σημασία στην προστασία του απορρήτου σας, διαβάστε προσεκτικά αυτήν την Πολιτική Απορρήτου (εφεξής «αυτή η πολιτική») πριν χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μας. Προσπαθούμε να καταστήσουμε σαφές πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποκαλύπτουμε, μεταδίδουμε και αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σας. Για να σας παρέχουμε μια πιο ακριβή και εξατομικευμένη υπηρεσία, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία που υποβάλατε με τον ακόλουθο τρόπο και θα είμαστε ιδιαίτερα επιμελείς και συνετοί να χειριστούμε τις πληροφορίες.

1. Συλλογή πληροφοριών:
Θα συλλέξουμε τα προσωπικά σας στοιχεία όταν επιλέγετε την υπηρεσία μας ή παρέχετε πληροφορίες οικειοθελώς και θα ενσωματώσουμε τις πληροφορίες για να σας παρέχουμε καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Προσφέρετε έγκαιρες, λεπτομερείς και ακριβείς προσωπικές πληροφορίες κατά την εγγραφή σας και ενημερώνετε συνεχώς τις πληροφορίες που πληρούν έγκαιρες, λεπτομερείς και ακριβείς απαιτήσεις. Οποιαδήποτε προβλήματα προκληθούν από αναληθή στοιχεία εγγραφής που παρέχονται από εσάς θα τα αναλάβετε εσείς. Παρακαλούμε μην μεταφέρετε ή δανείζετε τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλους. Εάν διαπιστώσετε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία χρησιμοποιούνται παράνομα, ενημερώστε μας αμέσως. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για την παράνομη χρήση λογαριασμού και κωδικού πρόσβασης λόγω αμέλειας του χρήστη.

2. Χρήση πληροφοριών
Οι πληροφορίες σας συλλέγονται για την παροχή υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

να διατηρώ επαφή μαζί σας, ειδικά για να απαντήσω στο αίτημά σας·
να σας παρέχει την υπηρεσία που χρησιμοποιείτε και να διατηρεί και να βελτιώνει την υπηρεσία·
για να βελτιώσετε την εφαρμογή της πλατφόρμας, να κατανοήσετε το περιεχόμενο της πλατφόρμας που σας ενδιαφέρει και να ακούσετε τις απόψεις σας ως αναφορά για τον προγραμματισμό προϊόντων μας. Για να διαχειριστείτε τον ηλεκτρονικό σας λογαριασμό, επαληθεύστε τα στοιχεία εγγραφής που αποδεικνύουν ότι συμμετέχετε στις δραστηριότητές μας. Για να διασφαλίσουμε ότι η πλατφόρμα μας θα παρουσιαστεί σε εσάς και στον υπολογιστή σας με τον καλύτερο τρόπο και για να σας προστατεύσει από πιθανή απάτη.
άλλους σκοπούς που επιτρέπεται από εσάς.

3. Διαχείριση πληροφοριών
Οποιοσδήποτε διανομέας ή πάροχος υπηρεσιών που επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία θα διασφαλίσει ότι αυτές οι πληροφορίες είναι αυστηρά εμπιστευτικές και δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από την εκτέλεση της εξουσιοδοτημένης υπηρεσίας μας. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε ούτε θα μοιραστούμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε με οποιονδήποτε τρόπο που δεν σχετίζεται με τα παραπάνω χωρίς την προηγούμενη άδειά σας. Θα εγγυηθούμε πρώτα την άδειά σας και δεν θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους που δεν υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου μας.